IL MAESTRO CHEN XIAO WANG    

IL MAESTRO CHEN XIAO WANG A BARCELLONA

6-11 novembre 2008 seminario del Maestro Chen Xiao Wang a Barcellona   Per informazioni:

   Luciano Vida

   Chen Xiao Wang World Taiji Quan Association - Spain
    http://www.chentaichichuanspain.com/macro.htm
   E-mail: luchen_taijiquan@hotmail.com
   Telefono: 0034.660676093